Tunniplaan

 2. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Klassijuhataja
Loodusõpetus
Eesti/ Eesti
Eesti/ Eesti
Matem/Matem
2
Eesti keel
Kehaline kasv.
Tööõpetus
Matemaatika
Eesti keel
3
Eesti/ Eesti
Eesti/ Eesti
Matem/Matem
Muusika
Kehaline kasv.
4
Matemaatika
Matem/Matem
Loodusõpetus
Inimeseõpetus
5
Eesti/ Eesti
Klassijuhataja
Kunst
6
KÕV
Kehaline kasv.
7
8


3. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Klassijuhataja
Loodusõpetus
Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika
2
Eesti keel
Kehaline kasv.
Inglise keel
Matemaatika
Eesti keel
3
Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika
Muusika
Kehaline kasv.
4
Matemaatika
Matemaatika
Loodusõpetus
Inimeseõpetus
Inglise keel
5
Eesti keel
Klassijuhataja
Kunst
Inglise keel
6
Kehaline kasv.
Kehaline kasv.
7
8


4. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Klassijuhataja
Loodusõpetus
Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika
2
Eesti keel
Kehaline kasv.
Inglise keel
Matemaatika
Eesti keel
3
Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika
Muusika
Kehaline kasv.
4
Matemaatika
Matemaatika
Loodusõpetus
Muusika
Inglise keel
5
Käsitöö
Klassijuhataja
Kunst
Inglise keel
6
Käsitöö
Kehaline kasv.
Kehaline kasv.
7
8


5. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Kirjandus
Eesti keel
Loodusõpetus
Matemaatika
2
Matemaatika
Eesti keel
Ajalugu
Inglise keel
3
Matemaatika
Ajalugu
Inglise keel
Loodusõpetus
Kehaline kasv.
4
Eesti keel
Muusika
Matemaatika
Muusika
Matemaatika
5
Tehnol/Käsitöö
Muusika
Inglise keel
Kirjandus
6
Tehnol/Käsitöö
Kehaline kasv.
Kunst
Kehaline kasv.
7
Kunst
Terviseõpetus
8
Klassijuhataja


6. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Kirjandus
Eesti keel
Loodusõpetus
Matemaatika
Kehaline P
2
Matemaatika
Vene keel
Eesti keel
Ajalugu
Inglise keel
3
Matemaatika
Ajalugu
Inglise keel
Loodusõpetus
Loodusõpetus
4
Eesti keel
Vene keel
Matemaatika
Kehaline T
Matemaatika
5
Tehnol/Käsitöö
Kehaline T
Inglise keel
Kirjandus
6
Tehnol/Käsitöö
Ühiskonnaõp.
Kunst
Vene keel
7
Kunst
KÕV
Suhtlemisõp.
Kehaline P
8
Klassijuhataja


7. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Tehnol/Käsitöö
Geograafia
Kunst
Loodusõpetus
Kehaline P
2
Tehnol/Käsitöö
Eesti keel
Matemaatika
Bioloogia
Matemaatika
3
Matemaatika
Eesti keel
Inglise keel
Inglise keel
4
Ajalugu
Matemaatika
Kehaline T
Vene keel
5
Matemaatika
Kehaline T
Vene keel
Ajalugu
6
Loodusõpetus
Kirjandus
Kirjandus
Eesti keel
7
Tehnoloogia
Vene keel
Inglise keel
Kehaline P
8
KÕV
Inimeseõpetus
Klassijuhataja


8. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Muusika
Ajalugu
Vene keel
Vene keel
Geograafia
2
Kirjandus/Matem
Inimeseõpetus
Vene/saksa k.
Inglise keel
Kehaline P
3
Tehnol/Käsitöö
Kehaline P
Geograafia
Füüsika
Kirjandus/Matem
4
Tehnol/Käsitöö
Keemia/Kirjandus
Bioloogia
Inglise keel
Matem/Kirjandus
5
Bioloogia
Matem/Keemia
Eesti/Matem
Matem/Keemia
Klassijuhataja
6
Füüsika
Matemaatika
Inglise keel
Keemia/Matem
7
Matem/Kirjandus
Eesti keel
Kunst
Ajalugu
8
KehalineT/saksak
Kehaline T


9. A. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Geograafia
Matemaatika
Inglise keel
Matemaatika
Inglise keel
2
Keemia
Geograafia
Eesti keel
Bioloogia
3
Matemaatika
Bioloogia
Kunst
Ajalugu
Vene keel
4
Füüsika
Ühiskonnaõp.
Eesti keel
Keemia
Kehaline P
5
Muusika
Ajalugu
Füüsika
Klassijuhataja
Kirjandus
6
Eesti keel
Vene keel
Matemaatika
Inglise keel
7
Vene keel
Kehaline P
Kirjandus
Ühiskonnaõp.
8
Tehnol/Käsitöö
Kehaline T
Kehaline T


9. B. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Matemaatika
Vene keel
Matemaatika
Inglise keel
Eesti keel
2
Bioloogia
Ajalugu
Matemaatika
Matemaatika
Kirjandus
3
Keemia
Ühiskonnaõp.
Kunst
Eesti keel
Füüsika
4
Vene keel
Inglise keel
Kirjandus
Kehaline P
5
Muusika
Eesti keel
Ühiskonnaõp.
Klassijuhataja
Inglise keel
6
Vene keel
Geograafia
Keemia
Ajalugu
7
Geograafia
Kehaline P
Füüsika
Bioloogia
8
Tööõp/käsitöö
Kehaline T
Kehaline T
 

 

Meie toetajad

Varstu Vallavalitsus

Ruth Oltjer

Ivari Padar

Mihkel Raud

Lauri Semevsky

Võrumaa Lastekaitse Ühing

   Inge Järvpõllu eestvedamisel

Kajaani kogudus Soomest Peter
   Ingamani eestvedamisel
Cristella OÜ
Eesti Punane Rist    
Võrumaa Selts
   Riina Paadi eestvedamisel
Kalvi Kõva
Tallinna Rahvusvaheline
   Naisteklubi Karin Anderseni
   eestvedamisel
FIE Igor Raju
esmaspäev, 24. aprill