Tunniplaan

 2. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Kunst
Loodusõpetus
Eesti keel
Eesti/ Eesti
Matem/Matem
2
Tööõpetus
Muusika
Tööõpetus
Matemaatika
Eesti keel
3
Eesti keel
Eesti keel
Matem/Matem
Muusika
Kehaline kasv.
4
Muusika
Matemaatika
Loodusõpetus
Inimeseõpetus
5
Eesti keel
Kehaline kasv.
Kunst
6
Kehaline kasv.
7
8


3. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Kunst
Loodusõpetus
Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika
2
Tööõpetus
Muusika
Inglise keel
Matemaatika
Eesti keel
3
Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika
Muusika
Kehaline kasv.
4
Muusika
Matemaatika
Loodusõpetus
Inimeseõpetus
Inglise keel
5
Eesti keel
Kehaline kasv.
Kunst
Inglise keel
6
Kehaline kasv.
7
8


4. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Kunst
Loodusõpetus
Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika
2
Tööõpetus
Muusika
Inglise keel
Matemaatika
Eesti keel
3
Eesti keel
Eesti keel
Matemaatika
Matemaatika
Kehaline kasv.
4
Muusika
Matemaatika
Loodusõpetus
Muusika
Inglise keel
5
Eesti keel
Kehaline kasv.
Kunst
Inglise keel
6
Kehaline kasv.
7
8


5. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Eesti keel
Ajalugu
Eesti keel
Matemaatika
2
Eesti keel
Muusika
Loodusõpetus
Ajalugu
Inglise keel
3
Matemaatika
Matemaatika
Loodusõpetus
Kehaline kasv.
4
Kunst
Eesti keel
Inglise keel
Muusika
Matemaatika
5
Kehaline kasv.
Terviseõpetus
Kirjandus
6
Muusika
Kunst
Kehaline kasv.
7
8


6. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Eesti keel
Ajalugu
Eesti keel
Matemaatika
Kehaline P
2
Eesti keel
Vene keel
Loodusõpetus
Ajalugu
Inglise keel
3
Matemaatika
Vene keel
Matemaatika
Loodusõpetus
Loodusõpetus
4
Kunst
Eesti keel
Inglise keel
Kehaline T
Matemaatika
5
Ühiskonnaõp.
Suhtlemisõp.
Kirjandus
6
Kehaline T
Kunst
Vene keel
7
Kehaline P
8


7. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Tehnoloogia
Geograafia
Matemaatika
Loodusõpetus
Kehaline P
2
Tehnoloogia
Ajalugu
Matemaatika
Bioloogia
Matemaatika
3
Muusika
Eesti keel
Vene keel
Inglise keel
Inglise keel
4
Vene keel
Loodusõpetus
Eesti keel
Kehaline T
Vene keel
5
Matemaatika
Matemaatika
Inglise keel
Ajalugu
6
Suvetöö
Kehaline T
Eesti keel
7
Kehaline P
8
Klassijuhataja


8. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Muusika
Matemaatika
Vene/saksa k.
Vene keel
Geograafia
2
Bioloogia
Inimeseõpetus
Vene keel
Inglise keel
Kehaline P
3
Matemaatika
Kehaline P
Inglise keel
Füüsika
Kirjandus/Matem
4
Tehnoloogia
Ajalugu
Kunst
Inglise keel
Matem/Kirjandus
5
Tehnoloogia
Keemia
Matemaatika
Matem/Keemia
Klassijuhataja
6
Suvetöö
Kehaline T
Geograafia
Keemia/Matem
7
Ajalugu
8
Kehaline T


9. A. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Matemaatika
Valikaine kons.
Valikaine kons.
Matemaatika
Inglise keel
2
Matemaatika
Matemaatika
Eesti keel
Eesti keel
Bioloogia
3
Valikaine kons.
Matemaatika
Eesti keel
Ajalugu
Vene keel
4
Matemaatika
Matemaatika
Matemaatika
Keemia
Kehaline P
5
Matemaatika
Matemaatika
Eesti keel
Klassijuhataja
Kirjandus
6
Suvetöö
Suvetöö
Eesti keel
Inglise keel
7
Ühiskonnaõp.
8
Kehaline T


9. B. klass

Esmaspäev

Teisipäev

Kolmapäev

Neljapäev

Reede

1
Matemaatika
Valikaine kons.
Valikaine kons.
Inglise keel
Eesti keel
2
Matemaatika
Matemaatika
Eesti keel
Matemaatika
Kirjandus
3
Valikaine kons.
Matemaatika
Eesti keel
Eesti keel
Füüsika
4
Matemaatika
Matemaatika
Matemaatika
Kirjandus
Kehaline P
5
Matemaatika
Matemaatika
Eesti keel
Klassijuhataja
Inglise keel
6
Suvetöö
Suvetöö
Eesti keel
Ajalugu
7
Bioloogia
8
Kehaline T
 

 

Meie toetajad

Varstu Vallavalitsus

Lauri Semevsky

Võrumaa Lastekaitse Ühing

   Inge Järvpõllu eestvedamisel

Kajaani kogudus Soomest Peter
   Ingamani eestvedamisel
Eesti Punane Rist    
Võrumaa Selts
   Riina Paadi eestvedamisel
Tallinna Rahvusvaheline
   Naisteklubi Karin Anderseni
   eestvedamisel
FIE Igor Raju
esmaspäev, 24. juuli