Meie põhiväärtused

 

Head suhted annavad positiivse võimekuse.

Austus ja enesekindlus toetavad tahet pidevaks arenguks.

Innukus ja vastutustunne pälvivad usaldust.

 

Meie missioon:

Krabi Kool on usaldusväärseim ja tunnustatud õpi- ja kogemuskeskus õpilaskodu teenust vajavale võrgustikule.

Meie toetajad

Varstu Vallavalitsus

Lauri Semevsky

Võrumaa Lastekaitse Ühing

   Inge Järvpõllu eestvedamisel

Kajaani kogudus Soomest Peter
   Ingamani eestvedamisel
Eesti Punane Rist    
Võrumaa Selts
   Riina Paadi eestvedamisel
Tallinna Rahvusvaheline
   Naisteklubi Karin Anderseni
   eestvedamisel
FIE Igor Raju
teisipäev, 19. september