VIII VABARIIKLIK ÕPILASKODUDE SUVEKOOL SAAREMAAL 15.-17. august 2016

VIII  VABARIIKLIK  ÕPILASKODUDE  SUVEKOOL  SAAREMAAL  15.-17. august 2016

 

Sihtgrupp- õpilaskodudega koolide meeskonnad

 

Päevakava

 

15.august

 

Bussiseltskonnaga saab liituda Tartus ja Virtsus

Külastame õpilaskodusid (Vändra, Eidapere)

Praamisõit, jõuame saarele

Külastame saare vaatamisväärsusi, Kuressaare linna ja linnust

Vaba aeg

Õpilaskontsert (asukoht täpsustamisel, Kalev organiseerib)

Jõuame õhtuks Orissaarde (Kuivastu mnt 29)

Majutumine Orsisaare Gümnaasiumi õpilaskodus

Õhtusöök Püharistil (Ranna pst 11)

Õhtune programm mere ääres

 

 

16.august

Varahommikune programm

8.30 – 9.30        Hommikusöök Püharistil

9.30                    Kogunemine

9.45                    Suvekooli avamine- Tiiu Rahuoja HTM Koolivõrgu osakonna peaekspert

10.00 - 11.30     KOOLITAJA - Jaana-Susanna Liigand-Juhkam

10.00 - 11.30     KOOLITUS

Kuidas juhtida oma emotsioone ja leida enesemotivatsiooni?

11.30 – 12.00    Paus

12.00 – 13.30    KOOLITUS jätkub

13.30 – 14.30    Lõunasöök

14.30-16.00       KOOLITUS jätkub

16.00 – 16.30    Paus

16.30-18.00       KOOLITUS jätkub

18.00                  Kokkuvõte päevast

19.00                  Õhtusöök

20.00                  Õhtune programm Orissaare Kultuurilaos

 

 

17.august

Varahommikune programm

8.30 – 9.30        Hommikusöök Püharistil

9.30 – 11.00      RÜHMATÖÖ  „Mis on mureks-rõõmuks õpilaskodus?“ – Ale Sprenk

11.00 – 11.30     Paus

11.30 – 13.00    LAHENDUSKESKNE  ARUETELU – Ale Sprenk

13.0o – 14.00     Lõuna

Kokkuvõtted koolituspäevadest ja lahkumiskallistused

 

 

Kuidas juhtida oma emotsioone ja leida enesemotivatsiooni?

 

Viimaste aastate uus teadusharu, positiivne psühholoogia väidab, et kõigepealt on vaja tunda positiivseid emotsioone ja alles siis saame kogeda häid tulemusi mistahes valdkonnas. Hea toimetulek ei ole aga kingitus erilistele väljavalitutele, vaid iga inimese isikliku ja vahel ka keskmisest raskema jõupingutuse tulemus. Pingutus on eelkõige seotud iseenda emotsioonide juhtimise või teisiti öeldes reguleerimisega, kuna mistahes sündmus käivitab inimese ajus esimesena mingisuguse tunde, mis annab aluse edasiseks käitumiseks. Seega on oluline, et me suudame neid tundeid ja sealt tulenevat käitumist märgata ning vahetevahel paratamatult käivitunud negatiivseid tundeid positiivsematega asendada. Kui me seda ei tee, langeb meeleolu ja halvenevad suhted ning õhkkond, pikkamööda mõjub emotsionaalne kurnatus ka füüsilisele tervisele.

Emotsioonide reguleerimisel on otsene seos positiivse enesehinnanguga, üleüldise toimetulekuga, enesemotivatsiooni leidmisega, heade suhete ja koostööga ning stressi kontrolli all hoidmisega. On oluline vahe, kas emotsioonid juhivad meid – mis pahatihti juhtub – või suudame me olla iseenda tunnetemaailma peremehed.

Koolituse käigus saab selgeks, millist abi ja tuge iseendale saame pakkuda, et ka maailm meie ümber meeldivamaks muutuks ja rohkem pean-tegevusi asenduks tahan-tegevustega. Head tulemused saavad sündida ainult meie endi  sihikindla tegevuse läbi, sellist retsepti või valemit, mis sobib igaühele (tee-nii-ja-kõik-õnnestub) paraku olemas ei ole.

Käsitleme kõige uuemaid lähenemisi emotsioonide reguleerimisele ning seda kõike uue teadusharu, positiivse psühholoogia võtmes. Koolitusel osalejad saavad kaasa õppematerjalid, kus on kirjas peamised koolitusel käsitletavad seisukohad ja nende rakendamise võimalused.

 

Koolituse tulemusena osalejad:

-          mõistavad emotsioonide reguleerimise vajalikkust igapäevaelus, suhetes ja töömaailmas

-          teadvustavad senisest rohkem iseennast ja oma tugevaid külgi

-          saavad paremini aru inimeste käitumise põhjustest ja käivitajatest ning mõistavad seeläbi paremini oma suhtluspartnereid

-          mõistavad enesemotivatsiooni tekke aluseid

-          tulevad enesega paremini toime muutuste ja ebakindla keskkonna tingimustes

 

Jutuks tulevad teemad:

  • Inimese erinevad võimed ja intelligentsused ning nende osakaal heas toimetulekus (nii isiklike kui tööalaste suhetega, enesemotivatsiooniga, maailma mõistmisega, stressi haldamisega)
  • Emotsionaalne intelligentsus ehk andekus (EQ) – oskus märgata enda emotsioone, neid reguleerida ning tulla toime teiste inimeste emotsioonide ja reageeringutega
  • Eneseteadlikkus ja oskus oma meeleolu juhtida
  • Positiivne enesehinnang, selle saavutamine ning olulisus

 

Koolitaja tutvustus:

Jaana Susanna Liigand-Juhkam on õppinud Rotary stipendiumiga militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is aastal 2003 ning psühholoogias Tartu Ülikoolis 2012. aastal. 2013-2014. aastal täiendas end Erickson College lahenduskeskse coaching’u programmis.

 

 

 

 

teisipäev, 19. september