Väärtuskasvatus õpilaskoduga koolis

 

 

 

 

 

 

 

I Koolitusmoodul              oktoober 2011   Krabil

Koolitusmoodulis tutvustatakse väärtuste olemust, väärtuste tüübid , pularistlikud ühiskonna väärtused.

Filosoofiaprofessor Mart Raukas

 

 

II koolitusmoodul                jaanuar  2012  Tormas

Väärtuskasvatuse ülesandeid koolis, väärtuskasvatuse erinevad meetodeid. Riikliku õppekava väärtuste analüüsi alused. 

Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professor Margit Sutrop

 

 

Väärtuskasvatus läbi erinevate õppeainete. Ainekavade analüüs väärtuskasvatuse seisukohast. Väärtuskasvatus ja hindamine.

Sirje ja Georg Aher

 

 

IV koolitusmoodul              märts  2012  Krabil

Väärtuskasvatus läbi õpikeskkonna. Väärtuskonfliktid, nende tundmine ja analüüs. Õpiprotsess kui tervik läbi väärtusteprisma.

Ale Sprenk, Tiia Pehlak, Teri Voomets

Meie toetajad

Varstu Vallavalitsus

Lauri Semevsky

Võrumaa Lastekaitse Ühing

   Inge Järvpõllu eestvedamisel

Kajaani kogudus Soomest Peter
   Ingamani eestvedamisel
Eesti Punane Rist    
Võrumaa Selts
   Riina Paadi eestvedamisel
Tallinna Rahvusvaheline
   Naisteklubi Karin Anderseni
   eestvedamisel
FIE Igor Raju
teisipäev, 30. mai