Pedagoogid

Nimi Ametikoht
Ale Sprenk Direktor
Anne Kibal Kehaline kasvatus
Ele Zilmer Ajalugu
Elmi Mürkhain Eripedagoog
Ingrid Luik-Semevsky Psühholoog, klassijuhataja, õpilasnõustaja
Jaana Kõvatu Juhiabi, haridustehnoloog
Kaido Kaas Tööõpetus
Küllike Kasak Õpilaskodu kasvataja
Lea Kuus Õpilaskodu kasvataja
Lemmi Pehlak Loodusained
Linda Jürs Sotsiaalpedagoog
Linda Kender Matemaatika, füüsika
Luule Kuus Õppejuht, matemaatika
Maie Klaas Õpilaskodu kasvataja
Maira Põder Õpilaskodu kasvataja
Marika Kans Tugiisik
Merike Mägise HEV koordinaator
Merike Niitmets Huvijuht, inimeseõpetus
Mirvet Kulberg Algklasside õpetaja, klassijuhataja
Pille Ilisson Eesti keel
Rita Nurk Tugiisik
Sirje Zilmer Õpilaskodu kasvataja
Tea Laks Aednik, õpilaskodu kasvataja
Teri Voomets Õpilaskodu kasvataja
Toomas Kiviste Õpilaskodu kasvataja
Ülo Ojamägi Õpilaskodu kasvataja
Ülvi Kasak Inglise keel
Urve Konksi Käsitöö, kunst

Meie toetajad

Varstu Vallavalitsus

Lauri Semevsky

Võrumaa Lastekaitse Ühing

   Inge Järvpõllu eestvedamisel

Kajaani kogudus Soomest Peter
   Ingamani eestvedamisel
Eesti Punane Rist    
Võrumaa Selts
   Riina Paadi eestvedamisel
Tallinna Rahvusvaheline
   Naisteklubi Karin Anderseni
   eestvedamisel
FIE Igor Raju
esmaspäev, 24. juuli